top of page

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 23 februari 2023

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van deze website. Door deze website te openen, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.

 

3. Licentie om de website te gebruiken

U mag pagina's van de website bekijken, downloaden en afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet.

U mag niet:

  • Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website)

  • Materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven

  • Toon al het materiaal van de website in het openbaar

  • Materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden

 

4. Acceptabel gebruik

U mag deze website niet op een manier gebruiken die schade veroorzaakt of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website belemmert of kan belemmeren. U mag deze website niet op een manier gebruiken die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

 

5. Beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt gratis ter beschikking gesteld en u erkent dat het onredelijk zou zijn om ons aansprakelijk te houden voor deze website en de informatie op deze website.

 

6. Vrijwaring

U stemt ermee in om ons te vrijwaren tegen verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten en alle bedragen die door ons aan een derde partij worden betaald als schikking van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) die door ons zijn opgelopen of geleden als gevolg van een inbreuk door u op een bepaling van deze algemene voorwaarden.

 

7. Variatie

We kunnen herlevenzie deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd. De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op onze website.

 

​8. Opdracht

We kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

 

9. Gehele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

 

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Surinaamse wet en alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Suriname.

 

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@rundantrading.sr

bottom of page